blog

21 LIS
2
Kurs Laravel 5.3, Odcinek 1, Migrations, Controllers, Seeder #26

Wysłane 2016-11-21 09:58:16, w kategorii Kurs Laravel

W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nową serię frameworka Laravel. W pierwszym odcinku zobaczymy jak postawić pierwszą aplikację w Laravelu. Poznamy strukturę frameworka, kontrolery, szablony, migracje, seedery oraz eloquenta. 

Kod z odcinka w GItHub


Opis pól w migracjach


Poniżej znajduje się lista wykorzystywanych komend artisan.


1. Stworzenie projektu:
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel strona


2. Tworzenie kontrolera:

php artisan make:controller PagesController --resource


3. Tworzenie migracji:

php artisan make:migration pages


4. Tworzenie seedera:

php artisan make:seeder PagesTableSeeder


5. Tworzenie modelu:

php artisan make:model Pages


6. Aktywacja autoryzacji:

php artisan make:auth

.

08 GRU
2
Kurs Laravel 5.3, Odcinek 2, Relacje, ACL #27

Wysłane 2016-12-08 10:11:32, w kategorii Kurs Laravel

W dzisiejszym odcinku kontynuujemy serię frameworka Laravel. Tym razem zajmiemy się relacjami oraz implementacją ACL (Access Control List).

 

Kod z odcinka w GItHub

 

.

31 STY
1
Kurs Laravel 5, Odcinek 3, Walidacja, formularze CMS #28

Wysłane 2017-01-31 10:16:34, w kategorii Kurs Laravel

W dzisiejszym odcinku kontynuujemy serię frameworka Laravel. Tym razem zajmiemy się walidacją danych przesyłanych przez formularz. Dodatkowo zrobimy dodawanie, edycję oraz usuwanie rekordów z bazy danych.

Kod z odcinka w GItHub


Laravel Collective

.

21 LUT
14
Laravel 5, Odcinek 4, CRUD, VOYAGER, CMS

Wysłane 2017-02-21 12:45:27, w kategorii Kurs Laravel

W dzisiejszym odcinku kontynuujemy serię frameworka Laravel. Tym razem zajmiemy się CRUD-em Voyager. CRUD – od ang. create, read, update and delete (pol. utwórz, odczytaj, aktualizuj i usuń) - cztery podstawowe funkcje w aplikacjach korzystających z pamięci trwałej, które umożliwiają zarządzanie nią. (za wiki)

 

.

21 MAR
3
Laravel 5 - jak zacząć, podstawy budowania aplikacji

Wysłane 2017-03-21 18:12:18, w kategorii Kurs Laravel

W dzisiejszym filmie raz jeszcze od podstaw postaram się omówić podstawy budowania stron w Laravelu. Zapraszam do oglądania. Poniżej znajduje się jeszcze trochę przydatnych linków:

Opis problemu z migracjami i bazą MariaDB - http://geektnt.com/laravel-5-4-migration-unique-key-is-too-long.html

Czym jest podatność CSRF (Cross-Site Request Forgery)? - https://sekurak.pl/czym-jest-podatnosc-csrf-cross-site-request-forgery/

 

.

23 SIE
0
Laravel REST API, CORS, JWT #35

Wysłane 2017-08-23 10:06:32, w kategorii Kurs Laravel

W dzisiejszym odcinku dowiemy się jak pisałem API użyte w poprzednim odcinku z VUE. Nasze restowe api będzie obsługiwać requesty cross domenowe dzięki wtyczce do laravela CORS, dodatkowo zaimplementujemy autoryzację token JWT po stronie samego api.
  
 
Poniżej znajduje się lista wykonywanych poleceń:
 
Na początek tworzymy nowy projekt laravela.
composer create-project laravel/laravel api_08_001
 
Kolejnym elementem jest stworzenie bazy danych oraz uzupełnienie pliku env w nowo dodanym projekcie laravela
 
Kolejnym elementem jest stworzenie modeli i migracji
php artisan make:model Category -m
php artisan make:model Article -m
 
Wykonujemy migrację
php artisan migrate
 
Następnie dodajemy migrację modyfikującą tabele articles
php artisan make:migration alter_table_articles
 
Wykonujemy migrację
php artisan migrate
 
Kolejnym krokiem jest stworzenie kontrolera dla Kategorii
php artisan make:controller CategoriesController --resource
 
 
Dalej tworzymy routing zgodnie z instrukcją na filmie i instalujemy paczkę CORS.
 
 
 
Po zainstalowaniu paczki należy pamiętać o umieszczeniu providera oraz fasad paczki w pliku app/config.php. Dodatkowo rejestrujemy middleware paczki CORS w app/Http/Kernel.php.
 
Kolejnym elementem jest zainstalowanie paczki jwt-auth
 
Schemat postępowania jest dokładnie taki sam jak w przypadku paczki z CORS czyli, dodajemy informację o providerze oraz fasadach. Dodatkowo generujemy config dla jwt-auth:
php artisan vendor:publish --provider="Tymon\JWTAuth\Providers\JWTAuthServiceProvider"
 
Oraz generujemy klucz
php artisan jwt:generate
 
Ostatnim elementem jest wygenerowanie kontrolera UsersController i implementacja metody login
php artisan make:controller UsersController
 
Kod z odcinka znajduje się na GitHub:
  
 
 
 
.

07 LUT
1
Projekt CRM - live 2

Wysłane 2018-02-07 09:16:16, w kategorii Kurs Laravel

W dzisiejszym odcinku kontynuujemy serię Projekt CRM. Tym razem zajmiejmy się walidacją danych
  
kod z odcinka na githubie - https://github.com/dyktek/project-crm
 
.