blog

09 LUT
1
Podstawy JavaScript, jQuery #16

Wysłane 2016-02-09 14:56:10, w kategorii JavaScript

W dzisiejszym odcinku poćwiczymy sobie podstawy JavaScript oraz omówimy kilka różnic pomiędzy czystym JavaScript a biblioteką jQuery.

 

 

Kod z odcinka w GItHub


jQuery

AJAX


Prototype


DOM

 

.

16 LUT
1
Podstawy TypeScript, RequireJS, NPM, jQuery #17

Wysłane 2016-02-16 15:04:09, w kategorii JavaScript

W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy naukę TypeScript, wiedzę tą wykorzystamy w przyszłych odcinkach, w których będziemy poznawać AngularJS. Przerobimy również trochę podstaw dotyczących biblioteki RequireJS oraz menadżera pakietów NPM.

 


Kod z odcinka w GItHub


jQuery


NPM


Get started with npm


TypeScript

 

.

11 PAŹ
1
Jak budować bazę email, HTML, CSS, jQuery, PHP #25

Wysłane 2016-10-11 09:50:39, w kategorii JavaScript

W dzisiejszym odcinku dowiemy się jak oprogramować interfejs do odbierania maili od użytkowników naszej strony, dodatkowo poznamy jeden ze sposobów przekonywania użytkowników do pozostawienia nam swojego adresu e-mail. Całość wykonamy w HTML, CSS oraz jQuery.

 

Kod z odcinka w GItHub

.

27 LIP
1
JavaScript, ES6, webpack #33

Wysłane 2017-07-27 11:29:47, w kategorii JavaScript

W dzisiejszym odcinku dowiemy się jak modułowo budować aplikacje w JavaScript przy pomocy webpacka.
 
Wykonanie ćwiczenia będzie wymagało zainstalowania:
nodejs  w wersji 6.* lub wyższej https://nodejs.org/en/
 
npm w wersji 5.* https://www.npmjs.com/
 
 
Poniżej znajduje się lista wykonywanych poleceń:
 
Inicjalizacja package.json
npm init
 
Instalaja webpacka
npm install webpack --save-dev
 
Instalacja webpacka globalnie, jeśli korzystasz z linuxa dodaj przed poleceniem sudo
npm install webpack -g
 
Instalacja paczek babela
npm install babel-loader babel-core babel-preset-env babel-preset-es2015 --save-dev 
 
Instalacja serwera webpack
npm install webpack-dev-server --save-dev 
 
parametr --save-dev dodany do polecenia npm install odpowiada za to że instalowana zależność zostanie dodana do pliku package.json w sekcji devDependencies
 
Podczas filmu około 18:42 mówię o tym że webpack server reaguje przebudową tylko na skrót CTRL+S tymczasem to nieprawda :) webpack server reaguje na autozapis phpstorma.
 
.

02 SIE
0
Tworzenie stron z vuejs, jak zacząć #34

Wysłane 2017-08-02 12:56:40, w kategorii JavaScript

W dzisiejszym odcinku dowiemy się jak rozpocząć pracę z vue i zrobimy prostą komunikację z REST API, wykonamy klasycznego CRUD-a czyli: wyświetlanie, dodawanie, edycja i usuwanie rekordów.
  
 
Poniżej znajduje się lista wykonywanych poleceń:
 
Na początek instalujemy vue-cli
npm install --global vue-cli
 
Kolejnym poleceniem jest stworznie projektu vue
vue init webpack NAZWA_TWOJEGO_PROJEKTRU
 
Kolejnym elementem jest wejście do katalogu z projektem i wykonanie komendy
npm install
 
Po zainstalowaniu projekt możemy uruchomić projekt wykonując polecenie
npm run dev
 
Przykład z vue jest dostępny na moim githubie:
 
Aby móc wykonać ćwiczenie należy pobrać moje api znajdujące się na githubie:
 
Po zrobieniu clona z githuba należy wygenerować plik .env
 
Uruchamiamy instalację zależności 
composer install
 
Uruchamiamy migrację
php artisan migrate
 
Uruchamiamy seedery
php artisan db:seed --class="UsersSeeder"
php artisan db:seed --class="PostsSeeder"
 
I na koniec serwujemy nasze api
php artisan serve
 
Runtime-Compiler-vs-Runtime-only
 
Wtyczka vue do chrome
 
 
.