blog

27 LIP
1
JavaScript, ES6, webpack #33

Wysłane 2017-07-27 11:29:47, w kategorii JavaScript

W dzisiejszym odcinku dowiemy się jak modułowo budować aplikacje w JavaScript przy pomocy webpacka.
 
Wykonanie ćwiczenia będzie wymagało zainstalowania:
nodejs  w wersji 6.* lub wyższej https://nodejs.org/en/
 
npm w wersji 5.* https://www.npmjs.com/
 
 
Poniżej znajduje się lista wykonywanych poleceń:
 
Inicjalizacja package.json
npm init
 
Instalaja webpacka
npm install webpack --save-dev
 
Instalacja webpacka globalnie, jeśli korzystasz z linuxa dodaj przed poleceniem sudo
npm install webpack -g
 
Instalacja paczek babela
npm install babel-loader babel-core babel-preset-env babel-preset-es2015 --save-dev 
 
Instalacja serwera webpack
npm install webpack-dev-server --save-dev 
 
parametr --save-dev dodany do polecenia npm install odpowiada za to że instalowana zależność zostanie dodana do pliku package.json w sekcji devDependencies
 
Podczas filmu około 18:42 mówię o tym że webpack server reaguje przebudową tylko na skrót CTRL+S tymczasem to nieprawda :) webpack server reaguje na autozapis phpstorma.
 
.