blog

24 MAR
5
Instalacja Apache2, PHP7, MySQL na VPS Amazon Web Services EC2 #31

Wysłane 2017-03-24 09:17:42, w kategorii Konfiguracja serwera

Celem dzisiejszego ćwiczenia będzie uruchomienie i skonfigurowanie serwera VPS w chmurze Amazon Web Services. AWS udostępnia nam możliwość korzystania z takiego VPS-a w ograniczonych warunkach jednak są to warunki wystarczające do przetestowania naszego serwisu oraz przećwiczenia konfiguracji serwera. Na koniec ćwiczenia wgramy na serwer stronę zrobioną przez Marcina, kod strony można zobaczyć na GitHubie.

 

Rozpoczynamy od rejestracji w serwisie AWS. Do poprawnej rejestracji wymagana jest karta kredytowa, podczas rejestracji zostaniemy poproszeni o weryfikację konta podczas, której odbierzemy połączenie telefoniczne od bot-a, który będzie wymagał przepisania kodu weryfikacyjnego.

 


Gdy już mamy nasze konto możemy rozpocząć proces tworzenia VPS-a. Po zalogowaniu do https://aws.amazon.com/console/ powinniśmy zobaczyć taki widok:

 

 

Z sekcji Compute wybieramy link EC2 i przechodzimy dalej:

 

 

Klikamy Launch Instance i z listy systemów wybieramy opcję Ubuntu Server 16.04 LTS klikając na guzik Select:

 

 

z kolejnego widoku wybieramy poniższą opcję i klikamy Next: Configure Instance Details:

 

 

 

Formularz w następnym kroku pozostawiamy bez zmian i klikamy Next Add Storage:

 

 

Formularz w następnym kroku pozostawiamy bez zmian i klikamy Next Add Tags:

 

 

Kolejny krok też bez zmian, klikamy Next: Configure Security Group

 
W następnym kroku musimy dodać dodatkową regułę i jest nią HTTP oraz otwarcie portu 80. Klikając w Add Rule możemy wybrać z listy rozwijalnej opcje HTTP i to powinno wystarczyć:

 

 

 

Po dodaniu reguły klikamy w guzik Review and Launch. I naszym oczom powinien się ukazać widok z podsumowaniem:

 

 

 

Dalej klikamy Launch. Następnie tworzymy klucz z listy rozwijalnej wybieramy Create new key pair. W inputa poniżej podajemy nazwę klucza po czym klikamy w guzik Download key pair.

 

 

Ten klucz jest bardzo ważny ponieważ przy jego pomocy będziemy logować się do naszego serwera. Po pobraniu klucza klikamy w Launch Instance. Dalej naszym oczom ukaże się taki widok:

 

 

Jak widać na liście trwa inicjalizacja naszego VPS-a. Dalej możemy sprawdzić adres IP, który został nam przydzielony. IP znajduje się w kolumnie IPv4 Public IP, w moim przypadku jest to adres: 54.208.45.158.

 

Podczas inicjalizacji naszej maszyny możemy przygotować plik klucza, w przypadku gdy pracujecie na linuxie musicie mu nadać odpowiednie uprawnienia czyli 

 

chmod 400 mojKlucz.pem

 

Gdy VPS już wystartuje uruchamiamy konsolę i łączymy się po SSH do serwera w moim przypadku połączenie wygląda tak:

 

ssh -i mojKlucz.pem ubuntu@54.208.45.158

 

przy pierwszym połączeniu dostaniemy takie zapytanie od serwera:

 

The authenticity of host '54.208.45.158 (54.208.45.158)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:rM6SZyA1Gkbxvsu7jLlrcmJGpEAgGrudGdJnlX/36xw.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

 

wpisujemy yes i wciskamy enter. Powinniśmy zostać wpuszczeni na serwer i teraz kolejno wykonujemy polecenia:

 

aktualizacja pakietów

sudo apt-get update

 

instalacja apache2

sudo apt-get install apache2

 

instalacja serwera mysql podczas, której instalator poprosi nas o ustawienie hasła dla bazy

sudo apt-get install mysql-server

 

instalacja PHP i kilku pomocnych paczek

sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0 php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-json

 

instalacja phpmyadmina

sudo apt-get install phpmyadmin

 

uruchomienie mod_rewrite

sudo a2enmod rewrite

 

instalacja paczki zip

sudo apt-get install php7.0-zip

 

i restart apache2

sudo service apache2 restart

 

instalacja composera

Ustawienie composera jako globalne polecenie:

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

 

Na koniec zmienimy uprawnienia do katalogu /var/www/html czyli wchodzimy na /var/www:

 

cd /var/www 

i uruchamiamy polecenie:

sudo chmod -R 777 html/

 

żeby przetestować działanie naszego serwera musimy teraz wejść np. na adres ip serwera w moim przypadku to po prostu: 54.208.45.158

 

Mamy już gotowy do działania serwer VPS. Pozostaje zrobić clona naszego projektu z git-a gdzieś w obrębie katalogu /var/www/html i podpięcie domeny. 

 

Do poprawnego działania domeny wymagane jest odpowiednie ustawienie rekordu A. Możecie to zrobić u Waszego usługodawcy. Pamiętajcie że wartość rekordu A musi wskazywać na IP Waszego serwera, w moim przypadku to: 54.208.45.158.

 

Kolejnym krokiem jest dodanie vhosta dla domeny, aby to zrobić wpisujemy polecenie:

 

sudo vim /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

 

i wklejamy vhosta dla naszej domeny. Poniżej mój przykładowy vhost:

zwróćcie uwagę na ścieżki DocumentRoot oraz Directory reszta powinna być jasna. Po zapisaniu vhosta nie zapomnijcie o restarcie apache poleceniem:

sudo service apache2 restart

 

 

Całość jest też dostępna na moim filmie:

 

 

 

.

21 MAR
3
Laravel 5 - jak zacząć, podstawy budowania aplikacji

Wysłane 2017-03-21 18:12:18, w kategorii Kurs Laravel

W dzisiejszym filmie raz jeszcze od podstaw postaram się omówić podstawy budowania stron w Laravelu. Zapraszam do oglądania. Poniżej znajduje się jeszcze trochę przydatnych linków:

Opis problemu z migracjami i bazą MariaDB - http://geektnt.com/laravel-5-4-migration-unique-key-is-too-long.html

Czym jest podatność CSRF (Cross-Site Request Forgery)? - https://sekurak.pl/czym-jest-podatnosc-csrf-cross-site-request-forgery/

 

.