blog

30 LIS
1
Krzysztof Kąkol - Autentykacja z JWT

Wysłane 2016-11-30 10:05:53, w kategorii PHPers

Zapraszam do oglądania relacji z prelekcji Krzysztofa Kąkola. Prelekcja odbyła się podczas spotkania PHPers w Trójmieście 22 Listopada 2016.

 

.

30 LIS
1
Piotr Horzycki - Ostre odchudzanie bazy danych

Wysłane 2016-11-30 10:04:45, w kategorii PHPers

Zapraszam do oglądania relacji z prelekcji Piotra Horzyckiego. Prelekcja odbyła się podczas spotkania PHPers w Trójmieście 22 Listopada 2016.

 

.

18 LIS
1
Hubert Bryłkowski - Jak pisać zły kod, PHPers Trójmiasto

Wysłane 2016-11-18 10:02:56, w kategorii PHPers

Zapraszam do oglądania relacji z prelekcji Huberta Bryłkowskiego. Prelekcja odbyła się podczas spotkania PHPers w Trójmieście 22 Listopada 2016.

 

http://slides.com/bercik999/how-to-write-bad-code#/

.

21 LIS
2
Kurs Laravel 5.3, Odcinek 1, Migrations, Controllers, Seeder #26

Wysłane 2016-11-21 09:58:16, w kategorii Kurs Laravel

W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nową serię frameworka Laravel. W pierwszym odcinku zobaczymy jak postawić pierwszą aplikację w Laravelu. Poznamy strukturę frameworka, kontrolery, szablony, migracje, seedery oraz eloquenta. 

Kod z odcinka w GItHub


Opis pól w migracjach


Poniżej znajduje się lista wykorzystywanych komend artisan.


1. Stworzenie projektu:
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel strona


2. Tworzenie kontrolera:

php artisan make:controller PagesController --resource


3. Tworzenie migracji:

php artisan make:migration pages


4. Tworzenie seedera:

php artisan make:seeder PagesTableSeeder


5. Tworzenie modelu:

php artisan make:model Pages


6. Aktywacja autoryzacji:

php artisan make:auth

.